Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jan.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16684, komentáře < 7 dní: 496, komentářů celkem: 432792, adminů: 60, uživatelů: 5256  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 364 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
118972768
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Co je potreba k pozehnani
Vloženo Čtvrtek, 21. březen 2024 @ 08:45:04 CET Vložil: Tomas

Žhavá témata poslal Nepřihlášený

Pokud máš problémy, pomůže Ti následující text. 

Pokud chceš vyřešit všechno a mít hodně požehnaní, 
přečti si Písmo od 1. Moj. až do Zjeveni desetkrát.Zdar!

   (Upravený přepis 5. Moj. 5 

I svolal Mojžíš všecken lid Izraelský / a řekl jim ;
     Slyš Izraeli ustanovení a soudy / kteréž já dnes mluvím v uši váše / naučte se jim / a v skutku jich ostříhejte. Pán náš nejvyšší učinil s námi smlouvu na Orébě : Ne s otci našimi učinil tu smlouvu / ale s námi, kteříž zde jsme nyní, my všickni živí. Tváří v tvář mluvil s vámi, na té hoře, z prostředku ohně, (Já jsem pak stál mezi Ním a mezi vámi, toho času/abych oznámil vám řeč Jeho : neb jste se báli ohně/ a nevstoupili jste na horu. ) řka ;     Já jsem Pán tvůj nejvyšší/kterýž jsem tě vyvedl z země Egyptské, z domu poroby těžké. Nebudeš míti model jiných přede Mnou.     Neučiníš sobě rytiny/ ani jakého podobenství , těch věcí kteréž jsou na nebi svrchu/ani těch kteréž na zemi dole ani těch kteréž jsou u vodách pod zemí. Nebudeš se jim klaněti/ani jich ctíti : nebo já jsem tvůj nejvyšší Pán, Silný, horlivý, navštěvující nepravost otcův , na synech/ do třetího i čtvrtého pokolení, těch kteříž nenávidí Mne: A činící milosrdenství, nad tisíci, těch kteříž Mne milují/a ostříhají přikázaní mých.     Nevezmeš jména Mého nadarmo : neboť nenechám bez pomsty toho/kdožby bral jméno Mé nadarmo.     Ostříhej dne Odpočinku / aby jej světil / jakož jsem přikázal tobě. Šest dní pracovati budeš/a dělati všeliké dílo své : Ale dne sedmého , odpočinutí jest Moje : nebudeš dělati žádného díla/ty i syn tvůj / i dcera tvá/ i služebník tvůj [otrok?] / i služebnice tvá/ vůl, i osel tvůj / i všeliké hovado tvé / i příchozí tvůj , kterýž jest v branách tvých : aby odpočinul služebník tvůj, a služebnice tvá/ jako i ty. A pamatůj, že jsi byl služebníkem, v zemi Egyptské/ a vyvedl jsem tě odtud, v ruce silné/ a v rameni vztaženém : protož přikázal jsem tobě / aby světil den Sváteční.     Cti otce svého i matku svou / jakož jsem přikázal tobě : aby se prodloužili dnové tvoji/ a aby dobře bylo tobě , na zemi , kterouž dám tobě.     Nezabiješ.     Nesesmilníš.     Nepokradeš.     Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví.     Nepožádáš manželky bližního svého: aniž požádáš domu bližního svého/ pole jeho/neb služebníka jeho/ a neb služebnice jeho/ vola jeho/neb osla jeho/ a neb čehokoli z těch věcí, kteréž jsou bližního tvého.
     Ta slova mluvil Pán náš nejvyšší ke všemu shromáždění vašemu, na hoře, z prostřed ohně, oblaku a mrákoty/hlasem velikým/a nepřidal nic více: a napsal je na dvou dskách kamenných, kteréž mně dal. Vy pak když jste uslyšeli hlas z prostředku tmy / ( nebo hora ohněm hořela/ ) přistoupili jste ke mně, všickni vůdcové pokolení vašich, a Starší váši/ A řekli jste ; Ej ukázal nám Pán náš nejvyšší slávu svou / a velikost svou/a slyšeli jsme hlas Jeho z prostředku ohně : dnešního dne viděli jsme / že mluvil s člověkem/a on živ zůstal. Protož nyní proč máme zemříti? nebo sežralby nás oheň veliký tento : jestli více slyšeti budeme hlas Jeho, zemřemeť. Nebo co jest všeliké tělo/ aby slyše hlas Pána živého, mluvícího z prostředku ohně/jako my/mělo živo býti? Přistup ty /a slyš všecky věci /kteréž mluviti bude / potom ty mluviti budeš nám, cožbykoli řekl tobě/ a my slyšeti, i činiti budeme. Uslyšev pak Pán nejvyšší hlas řečí vašich, když jste mluvili ke mně/ řekl mi ; Slyšel jsem hlas řeči lidu tohoto / kterouž mluvili tobě/ cožkoli mluvili, dobřeť jsou mluvili : Ó kdyby bylo jejich srdce takové aby se báli Mne/ a ostříhali přikázaní Mých, povšeliký čas/aby jim dobře bylo/ i synům jejich navěky. Jdi, rci jim ; Navraťte se k stanům vašim. Ty pak stůj tuto při Mně / a oznámím tobě všecka přikázaní/ ustanovení, i soudy / kterýmž je učiti budeš , aby je činili/v zemi, kterouž já dávám jim aby jí dědičně vládli.
     Hleďtež tedy /abyšte činili, jakž vám přikázal: neuchylůjte se napravo/ ani nalevo : Po vší té cestě, kterouž vám přikázal Pán nejvyšší váš, choditi budete/ abyšte živi byli/ a dobře bylo vám / a abyšte prodloužili dnův v zemi, kterouž dědičně obdržíte.
"Co je potreba k pozehnani" | Přihlásit/Vytvořit účet | 0 komentáře
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Stránka vygenerována za: 0.20 sekundy