Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Marcela.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15947, komentáře < 7 dní: 409, komentářů celkem: 379903, adminů: 60, uživatelů: 4955  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 58 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

martino
rosmano
Frantisek100

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Prezident Jižních baptistù zveøejnil na Facebooku fotografii ze svého oèkování
·Beth Moore se omluvila za podporu teologie komplementarismu
·Nový zákon s poznámkami - pøeložil Petr Pavlíèek
·Poprvé v historii se hlásí k náboženské pøíslušnosti ménì než polovina Amerièann
·Kvùli pandemii se loni v katolické církvi konalo o ètvrtinu ménì køtù
·Velikonoèní sèítání lidu
·Informace z jednání Výkonné výboru BJB dne 17. bøezna 2021
·Prosba Sboru BJB v Praze - Církev XXI. století
·Televizní bohoslužba Bratrské jednoty baptistù 18.4.2021 na ÈT2
·Diáø za èasù korony

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
104400033
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Proč papeži neslouží Svatí andělé ??? A kde zmizne „trojice“ při podžízení ??
Vloženo Neděle, 17. červen 2018 @ 23:01:00 CEST Vložil: Tomas

Kázání poslal dzehenuti

Proč papeži neslouží Svatí  andělé ??? A kde zmizne  „trojice“ při podžízení ??

      Proč papeži neslouží Svatí  andělé ??? A kde zmizne  „trojice“ při podžízení ?? 1Tehdy Duch Ježíše vyvedl do pustiny, aby byl pokoušen od Ďábla. 2A když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. 3Tu přistoupil Pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.“ 4On však na to řekl: „Je napsáno: ‚Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘ “ 5Potom ho Ďábel vzal do svatého města, postavil ho na okraj střechy chrámu 6a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je napsáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě, a na rukou tě ponesou, abys snad nenarazil nohou na kámen.‘ “ 7Ježíš mu řekl: „Je také napsáno: ‚ Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.‘ “ 8Pak ho Ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. 9A řekl mu: „Toto všechno ti dám, jestliže padneš na zem a pokloníš se mi.“ 10Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, Satane. Vždyť je napsáno: ‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘ “  11A tehdy ho Ďábel opustil. A hle, andělé přistoupili a sloužili mu.   22Jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni. 23Každý však ve svém pořadí: jako prvotina Kristus, potom při jeho příchodu ti, kdo jsou Kristovi, 24potom bude konec, až Kristus odevzdá království Bohu a Otci a zruší každou vládu, každou vrchnost i moc. 25Neboť on musí kralovat, dokud nepoloží všechny nepřátele pod jeho nohy. 26Jako poslední nepřítel bude zahlazena smrt. 27Neboť ‚všechno podřídil pod jeho nohy.‘ Když však řekl, že je všechno podřízeno, je zřejmé, že všechno kromě toho, kdo mu všechno podřídil. 28A až mu podřídí všechno, pak i sám Syn se podřídí tomu, jenž mu podřídil všechno, aby byl Bůh všechno ve všem. 29Co potom budou dělat ti, kteří se dávají křtít za mrtvé? Jestliže mrtví vůbec nevstávají, proč se za ně dávají křtít? 30A proč i my se v každou hodinu vydáváme do nebezpečí? 31Denně umírám -- jakože vy, bratři, jste moje chlouba, kterou mám v Kristu Ježíši, našem Pánu. 32Jestliže, po lidsku řečeno, jsem v Efesu bojoval s šelmami, co mi to prospěje? Jestliže mrtví nevstávají, ‚jezme a pijme, neboť zítra zemřeme.‘ 33Neklamte se: ‚Špatné řeči ničí dobré mravy.‘ 34Vystřízlivějte, jak se sluší, a nehřešte. Vždyť někteří z vás nemají ani ponětí o Bohu. Říkám to k vašemu zahanbení. 35Někdo však řekne: ‚Jak vstanou mrtví?‘ ‚V jakém těle přijdou? ‘ 36Pošetilý člověče! To, co zaséváš, neobživne, jestliže to neumře. 37A co zaséváš, není to tělo, které má vzniknout, nýbrž holé zrno, například pšeničné nebo nějaké jiné. 38Bůh mu však dává tělo, jak to sám chtěl: každému semeni jeho vlastní tělo. 39Není každé tělo stejné, nýbrž jiné je tělo lidské, jiné je tělo dobytka, jiné tělo ptáků a jiné tělo ryb. 40A jsou těla nebeská a těla pozemská, ale jiná je sláva nebeských a jiná pozemských. 41Jiná je sláva slunce, jiná je sláva měsíce a jiná je sláva hvězd. Neboť hvězda od hvězdy se liší ve slávě. 42Tak je tomu i při vzkříšení mrtvých: Zasévá se v porušitelnosti, vstává v neporušitelnosti; 43zasévá se v potupě, vstává ve slávě; zasévá se v slabosti, vstává v moci. 44Zasévá se tělo duševní, vstává tělo duchovní. Je-li tělo duševní, je také tělo duchovní. 45Tak je i napsáno: První člověk, Adam, se stal duší živou, poslední Adam Duchem oživujícím. 46Ale ne nejprve duchovní, nýbrž duševní, a potom duchovní. 47První člověk je ze země, z prachu, druhý člověk Pán z nebe. 48Jaký je ten pozemský, takoví i ti pozemští; a jaký ten nebeský, takoví i ti nebeští. 49A jako jsme nesli podobu pozemského, nesme také podobu nebeskéko. 50Toto vám říkám, bratři, že tělo a krev nemůže být dědicem Božího království ani porušitelné nebude dědicem neporušitelného. 51Hle, říkám vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, 52naráz, v okamžiku, při zvuku poslední polnice. Zazní polnice, a mrtví vstanou jako neporušitelní a my budeme proměněni.     Shrnutí : Papeži neslouží Svatí andělé protože není hlavou Svaté církve. Z veršů o podřízení je jasné, že nauka o „trojici“ je v jasném rozporu s tím co je ve Svatém písmu.


"Proč papeži neslouží Svatí andělé ??? A kde zmizne „trojice“ při podžízení ??" | Přihlásit/Vytvořit účet | 21 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Proč papeži neslouží Svatí andělé ??? A kde zmizne „trojice“ při podžízení ?? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 18. červen 2018 @ 15:40:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Co na to pomatený Martino :P ?Re: Proč papeži neslouží Svatí andělé ??? A kde zmizne „trojice“ při podžízení ?? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 18. červen 2018 @ 18:01:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co to je za úděsný blábol? Autor asi bere drogy, nebo byl pod vlivem alkoholu?Re: Proč papeži neslouží Svatí andělé ??? A kde zmizne „trojice“ při podžízení ?? (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pondělí, 18. červen 2018 @ 20:57:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, 52naráz, v okamžiku, při zvuku poslední polnice. Zazní polnice, a mrtví vstanou jako neporušitelní a my budeme proměněni.  
Jo jo, věřili na konec světa (druhý příchod JK) v jejich době.

 A řekl jim: „Amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrt, dokud nespatří, jak Boží království přišlo v moci.“ (Mk 9:1)
Ježíš jednoznačně říká, že někteří z těch, kdo tu stojí nezemřou, dokud Boží království nepřijde k moci. Nebo-li, věřil, že apokalypsa nastane ještě za života některých jeho současníků.
Nakonec se ho velekněz zeptal: „Jsi Mesiáš, Syn Požehnaného?“ „Jsem,“ řekl Ježíš. „A vy uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet s nebeskými oblaky.“ Mk 14:61,62Ježíš veleknězi říká, že přímo on, velekněz, na vlastní oči uvidí Syna člověka přicházet nebeskými oblaky.
V Markovi 13:30, na konci apokalyptického exkurzu (Mk 13:5-29), který se mimochodem vyplatí si přečíst, Ježíš opět tvrdí: “Amen, říkám vám, že toto pokolení nepomine, než se to všechno stane.”
Opět, to všechno se stane ještě za života Ježíšovy generace.
Apokalypticismus podbarvuje i epištoly. Snad nejzjevnější je to v 1. dopise Tesalonickým:Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy. (1 Tess 4:15-18)

Zde Pavel sám očekává, že se dožije Pánova příchodu.Angelologie (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Pondělí, 18. červen 2018 @ 21:01:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímajá je problematika angelologie. 

Jak může existovat něco, co nemá pohon, nepotřebuje to jídlo, ani elektřinu nic a dělá to něco. Vstupuje to do fyzického světa. Nepotřebuje to zdroj energie, přitom všecko ostatní na světě potřebuje zdroj energie, ale andělé ho nepotřebují. Báječné. Abrakadabraka. A ještě vstupují do fyzického světa. Ale jak a čím? Jak může nehmota vstupovat do hmoty? To se jako na chvíli promění v hmotu?  :-) Čárymáry fuk? A pak zase zmizne? 

Miluji Arabelu. Re: Proč papeži neslouží Svatí andělé ??? A kde zmizne „trojice“ při podžízení ?? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 18. červen 2018 @ 22:30:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
A kdepak zmiznou ty Vaše tři osoby kdy se vše podřídí ? Pohltí je osoba Otce :O))) ???....hotovej Kronos.Re: Proč papeži neslouží Svatí andělé ??? A kde zmizne „trojice“ při podžízení ?? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 26. červen 2018 @ 14:25:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Pořád jsem se ale nedozvěděl od těch nebožáků klanící se papeži...proč mu neslouží Svatí andělé ???Stránka vygenerována za: 0.49 sekundy