Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Vojtěch.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15949, komentáře < 7 dní: 299, komentářů celkem: 380006, adminů: 60, uživatelů: 4956  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 146 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Prezident Jižních baptistù zveøejnil na Facebooku fotografii ze svého oèkování
·Beth Moore se omluvila za podporu teologie komplementarismu
·Nový zákon s poznámkami - pøeložil Petr Pavlíèek
·Poprvé v historii se hlásí k náboženské pøíslušnosti ménì než polovina Amerièann
·Kvùli pandemii se loni v katolické církvi konalo o ètvrtinu ménì køtù
·Velikonoèní sèítání lidu
·Informace z jednání Výkonné výboru BJB dne 17. bøezna 2021
·Prosba Sboru BJB v Praze - Církev XXI. století
·Televizní bohoslužba Bratrské jednoty baptistù 18.4.2021 na ÈT2
·Diáø za èasù korony

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
104430286
přístupů od 17. 10. 2001

Aktivity a kampaně: JAK OSOBNĚ ROZUMÍM SOUČASNÉ IMIGRACI?
Vloženo Čtvrtek, 17. září 2015 @ 13:33:56 CEST Vložil: Tomas

Služba bližním poslal Nepřihlášený

Do stále se rozšiřující směsice názorů, komentářů a kontraverzí ohledně uprchlíků si dovolím zamíchat ještě i svůj osobní postoj. Rád bych upozornil, že tento můj pohled vychází z mé křesťanské víry, ze studia Písma a osobních, asi dvouletých zkušeností s lidmi, které nazýváme cizinci, imigranti nebo utečenci.

1 „Křesťany tady chceme“

Pokud bych se nechal unést obyčejnou lidskou jízlivostí, napsal bych, že mám radost, že po mnoha létech v naší zemi pod vlivem těchto globálních okolností zaznívá vstřícný hlas na téma křesťanů. Jsem překvapen, jak k rozhovorům ve sdělovacích prostředcích jsou stále častěji zváni představitelé křesťanského světa a je jim nasloucháno. Zároveň se stále častěji ozývají hlasy: „Křesťany tady chceme, muslimy ne.“ Pokud toto vyjádření je inspirováno především strachem z jiného náboženského přesvědčení, nebo obavou z nebezpečí, které může ohrozit náš dosud pokojný a skvělý život, slogan „Křesťany tady chceme“ není důvodem k radosti.

Je zřejmé, že se nyní nejedná o změnu, kterou vyhlížíme a za niž se modlíme: že křesťanská víra svojí podstatou osloví naši společnost novým způsobem, že lidé zatouží po odpuštění, smíření a po vztahu s Kristem. Že křesťané se stanou opět žádanou „solí a světlem“ tomuto světu.

Je možné, že tato doba je velkou příležitostí pro církev. Pochopit potřeby současnosti, mít citlivé srdce a pozorně následovat toho, jehož jméno nosíme a k němuž se více nebo méně hlásíme.

2 „Imigranty si vybereme“

Dovolím si vyjádřit své překvapení ze zaznívajících prohlášení některých církevních představitelů, že církve se budou zřejmě podílet na spolupráci při výběru, určité segregaci imigrantů vhodných pro naši zemi a náš kulturní kontext. Snažím se pochopit pár logických a pragmatických argumentů, ale zdá se, že zcela přehlušují důvody biblické a milosti plné.

Regulativní imigrační politika má své opodstatnění, nicméně musí zůstat principiálně otevřená, doplněná úsilím o globální rozvoj. Určitě patří do kompetence státu, nikoli církve.

Uvědomil jsem si již mnohem dříve, že při hledání odpovědí na složité otázky spojené s tímto problémem se téměř nikdy nevyskytuje úvaha: „Co by v dané situaci udělal Ježíš Kristus? Jak by on sám řešil krizi spojenou s přijímáním uprchlíků? Co na to říká Písmo?“ Ježíš by jistě neřešil imigrační politiku, ale naše postoje k lidem v nouzi, na cestách, bez střechy nad hlavou, lidem ukřivděným a opuštěným. To ho docela zajímalo, to byla jeho parketa a zřejmě je i do dnešních dnů. Dokonce řekl docela explicitně: „Byl jsem na cestách a přijali jste mě. Co jste učinili mým bratrům, mně jste učinili.“ (Mt 25,38)

Nelze zde citovat množství biblických veršů. Můžeme to zúžit na konstatování, že Bůh již před staletími vyjádřil svoji lásku k sirotkům, vdovám a přistěhovalcům a nabádal svůj národ, aby přistěhovalce milovali, protože on je miluje a oni sami jsou přistěhovalci v Egyptě (Dt 10,17). Samozřejmě Starý zákon rozlišoval mezi těmi, kteří se dobrovolně integrovali, nebo se postavili vnitřně, nebo sílou proti Božímu lidu. Náš Pán se choval velmi noblesně a velkoryse k lidem, kteří byli započítáni k těm jiným, majícím jinou víru, nepatřící k majoritní „svaté“ společnosti. Právě toto je na Kristu fascinující a dokazuje to jeho chápání Otcova milujícího srdce. Jakým způsobem miloval Ježíš?

Pohrdané Samařany, kteří krátce předtím Krista nepustili do své vesnice, později navštívil a pobýval u nich několik dnů. Vyučoval je o Božím království a proměňoval je svou láskou. Velmi pěkně se o nich vyjadřoval ve svých podobenstvích. Rozhovor se Samařankou je jedním z největších skvostů evangelijní zvěsti. Řekl: „Přišel jsem zachránit tyto lidi, ne je odsoudit.“ Jinými slovy, za tyto přistěhovalce později zemřel na kříži (L 9,51–56).

Ve svém kázání v synagoze v Nazaretu uvedl jako příklad víry pohanské osobnosti, což ho ze strany „zbožných místních obyvatel“ málem stálo život (L 4,17–30).

Největší teologické, kulturní a sociální problémy řešil často s „čistými a svatými“, kteří si nechtěli pošpinit ruce těmi „nečistými“, kteří měli jinou víru, přišli odjinud, byli jiné rasy a kultury.

Dovedete si představit Krista, který s tehdejšími vůdci národa stojí na hranici Izraele a vybírá si vhodné a přijatelné přistěhovalce, aby ochránil svůj národ od nebezpečí, radikalismu a falešné víry? Jak nehodné Spasitele a jak nevhodné pro jeho následovníky, kteří „nemají dělat rozdíly mezi lidmi“, jak to dobře pochopil již v začátcích křesťanské církve apoštol Jakub; sice v jiném kontextu, ale docela zřetelně. A napsal to i pro nás (Jk 2,1), abychom se nesnižovali na úroveň těch, kteří počítají, vybírají, hodnotí a nepřijímají.

Jinak si velice vážím slibů farností i jednotlivců otevřít své prostory příchozím. Zdá se, že nebude snadné v této spontánnosti a částečné euforii nepřekračovat kompetence státu, organizací a církví. Je také zřejmé, že cizinců a utečencůje v naší zemi, zvláště ve velkých městech, již léta velké množství. Mnozí z nich očekávají vlídný pohled a úsměv, zájem, přijetí, vztah. Již nyní máme mnoho možností, jak je přijímat a milovat.

3  Cizinci jako přátelé

Poslední dva roky mého života i služby ve sboru byly zaměřeny mimo jiné na uprchlíky. Máme výsadu žít a sloužit v blízkosti pobytového uprchlického střediska. Dva roky docela proměnily můj osobní život i postoje mých spolupracovníků. Hezké vztahy s těmito cizinci jsou pro nás velkým požehnáním, přinášejí nám mnoho radosti a nadšení. Společně jíme, bavíme se, poznáváme vzájemně své kultury, snažíme se jim pomoci v drobných věcech, pozýváme je do svých domovů. Ty, kteří projeví zájem, zveme a později zapojujeme do našich církevních programů. Někteří zůstávají ve svém náboženství, nebo nemají žádnou víru. Mnozí z nich již pro nás nejsou cizinci, ale stali se našimi přáteli.  I když se odstěhují do jiných měst, jsou nám stále velmi blízcí. Máme velkou radost, že někteří z nich se integrovali (mají dobrou práci a bydlení). Rozhodli jsme se jim projevovat lásku nezávisle na tom, zda uvěří, nebo ne, zda přijmou naši pomoc, nebo ji později odmítnou. Vážíme si profesionální služby organizací a snažíme se respektovat jejich kompetence a využívat naše vlastní možnosti. 

V této hektické době, kdy se do zemí Evropské unie „valí“ řeka příchozích a lidé na ulicích měst se navzájem překřikují, „zda je chceme, nebo nechceme“, se těšíme na nové tváře. Promýšlíme další setkání, modlíme se. Rádi bychom jim i jejich dětem vytvořili ovzduší naděje a pokoje. Chceme být tam, kde by zajisté byl i náš Pán. Občas prožíváme jistotu, že on je s námi. Potěšuje nás, inspiruje a ochraňuje svou přítomností a láskou.

Při dlouhodobějších osobních kontaktech zjišťujeme, že vznikají následující potřeby, které lze nazvat slovy: „vstupovat do mezer“. Oslovit křesťanské podnikatele, zda by byli ochotni cíleně zaměstnat některé cizince. Je to sice riskantní, někdy i ztrátové, ale může to velmi posloužit k oboustrannému požehnání. Prosit dobrovolníky odborně zdatné, aby pomohli cizincům při hledání bytu, doprovodu do zdravotnických zařízení, při vyplňování žádostí. Najít křesťanské právníky a zdravotníky, kteří by mohli být „prstem na tepu společnosti“ a pokusili se podpořit cizince v klíčových záležitostech v případě selhání klasické právní nebo zdravotní služby. Občas slýcháme, jak je důležité, aby se cizinci integrovali. Někteří z našich známých si našli dobrou práci a bydlení a stali se tak příkladem pro jiné. Schvalovací proces – udělení mezinárodní ochrany se však neúměrně prodlužuje, žádosti jsou postupně zamítány. „Integrovaní cizinci“ prožívají nejistotu, obavy z budoucnosti, frustraci. Snažíme se je povzbuzovat, ale sami to nechápeme a jsme zmateni.

4 Poslání církve


 Závěrem bych rád uvedl několik, dle mého názoru skvělých doporučení, která jsou uvedena ve dvou publikacích na téma, jak se může církev zapojit do pomoci cizincům.  

 „Církev jako hlasatelka jednoty lidského pokolení. Je jasným odpůrcem jakékoli formy rasismu a nacionalismu. Staví se sama proti nenávisti vůči cizincům, kterou považuje za provinění vůči přikázání lásky k bližním. Hlásá a sama praktikuje pohostinnost, solidaritu a sdílení vůči nejchudším. Církve jsou znamením toho, že nacionalismus, rasismus a xenofobie jsou zcela neslučitelné s křesťanským poselstvím, taktéž s utvářením společnosti ve smyslu trvalého míru a pokojného soužití.

  Církev jako obhájce lidských práv a zastánce slabých. Je rovněž obhájcem cizinců, jimž se plných práv nedostává, zvlášť těch, kteří nejsou nikým zastupováni a nemohou nalézt zastání. Církev by měla držet prst na tepu doby a zajímat se o situaci cizinců, včetně toho, jakým zákonným předpisům jsou podřízeni a jak je s nimi zacházeno.

  Církev jako sociální činitel a kritický průvodce politického jednání a právních pramenů. Naším úkolem je být kritickým doprovázejícím politického jednání a právních zdrojů. Měla by se zasazovat za politiku sledující hodnoty pohostinnosti, solidarity a sdílení i za pokojnou multikulturní společnost. Zřizovat zvláštní národní komise pro migraci, případně ustanovit zodpovědnou osobu pověřenou péči o migranty. Koordinovat pastoraci migrantů.

  Církev jako místo integrace. Má být místem integrace již ze své podstaty. Skrze Krista jsou překonávány všechny hranice a rozdělení. Utvářet živé komunity, kooperující mezi sebou i se společností, aby přicházející lidé mohli pocítit christocentrickou univerzalitu a zároveň zakusit partikulární specifika určité komunity. Církve mohou napomáhat začlenění imigrantů do společnosti a stát se výsadním místem integrace. Schopnost přijetí a integrace vypovídá nejen o životaschopnosti konkrétního společenství, nýbrž i o věrnosti vlastní identitě.

  Církev jako místo pomoci. Nesmírně důležitý je diakonický rozměr křesťanských církví, který byl zřetelný od samého začátku existence, kde spadala rovněž péče o lidi na cestách. Pomoc má mnoho podob: pastorační péče, poradenství, kontakt na odbornou sociální a právní pomoc. Stávat se skutečnými přístavy pomoci a přijetí a naplňovat své povolání být živým znamením Kristovy lásky chudým.“[1]

„Přijetí cizince a pomoc lidem na cestách se pro křesťany stávají jedním z úkolů, k nimž jsou povoláni. Lze je chápat jako důležitou součást křesťanského étosu, jako jeden ze znaků autentického křesťanského života a jeden z projevů služby lásky jak ve formě individuální pomoci, tak prostřednictvím pomoci organizované ze strany církevních obcí. Tento úkol a jeho naplnění souvisejí jak s vlastní identitou křesťanů, tak s vírou, s osobním vztahem k Bohu a s chápáním Boha.

  Francis W. Nichols tuto skutečnost popisuje slovy: ‚Cizinec nás totiž vyzývá ke změně, k novému promýšlení naší vlastní identity a k novému uspořádání našich pečlivě schraňovaných priorit. Ačkoli může být přijímání cizinců často zkušenost obtížná a někdy snad i bolestná, nakonec v cizinci můžeme spatřit, tak jako Jákob při zápase u potoku Jabok, Boha tváří v tvář – a on nám požehná.‘ “[2]

Tadeáš Firla
kazatel Církve bratrské v Horní Suché

[1] P. ŠTICA, Migrace a státní suverenita, 2010, s. 283–286.
[2] P. ŠTICA, Cizinec v tvých branách. Biblické podněty pro etickou reflexi migrace, Praha 2010, s. 80.

http://www.tadekfirla.estranky.cz/

"JAK OSOBNĚ ROZUMÍM SOUČASNÉ IMIGRACI?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 140 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: JAK OSOBNĚ ROZUMÍM SOUČASNÉ IMIGRACI? (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 17. září 2015 @ 14:39:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Cizince mám rád.
I toho našeho :-)Re: JAK OSOBNĚ ROZUMÍM SOUČASNÉ IMIGRACI? (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Čtvrtek, 17. září 2015 @ 20:16:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V islamskych rodinách majú zákon, že keď niekto v ich rodine
uverí v Krista musí zomrieť. 

Kresťanov nazývajú biely špinavý neveriaci psi.

Myslím, že týmto ĺuďom je najlepšie sa vyhýbať. Re: JAK OSOBNĚ ROZUMÍM SOUČASNÉ IMIGRACI? (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Čtvrtek, 17. září 2015 @ 22:11:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zorientovat se v současných událostech s imigranty je těžké. Pohotoví kazatelé ihned najdou řešení, přičemž je ještě z nedávné doby hitlerismu známo, jak hodně se mýlili. To ti nevěřící dokázali situaci vyhodnotit daleko dříve a přesněji.

Jednak s hlediska lidskosti lze uplatnit mnoho podobenství, které nám zanechal Ježíš z Nazareta. Nicméně on také nikoho nenabádal, aby bohatým pomáhali k ještě většímu bohatství. Když byl sám v tísni, neutekl do jiné římské provincie, ale zůstal doma, aby vykonal, co vykonat má. Co by bylo všem platné, kdyby byl ukřižován třeba v Římě, nebo i v bližším Damašku, nebo zůstal naživu a měl s Marií Magdalskou spoustu dětí!

Pro muže, jemuž hrozí nebezpečí v jeho vlasti vždy platilo, že vlastní lid hájil. A nemuselo to být se zbraní v ruce. Když jeho soukmenovci museli uprchnout a on s nimi, tak se o ně snažil postarat. Zkrátka stal se bližním hlavně pro vlastní přepadené.

Jak se nynější běženci zachovali? Stali se bližními svých soukmenovců nebo se na ně vykašlali a starají se jen o své dobré bydlo? Vypadá to, že mnoho z nich podněcuje doma emigraci, aby vydělali neslýchané bohatství na převaděčství.

Není to jednoduché. Přístřeší a jídlo pocestnému - to je povinnost každého, i když ten přijatý je třeba zbabělec, který utekl před nebezpečím. Ale ukazovat falešnou lidumilnost tomu, komu jde jen o dobré bydlo a na ostatních mu nezáleží...

Otcové rodin z přepadeného Donbasu odvedli své rodiny do Ruska či jiných bezpečných míst. Pak se vrátili, aby bojovali za svůj lid. To může každý sledovat v přímém přenosu. Není nic nového a neobvyklého.
Re: JAK OSOBNĚ ROZUMÍM SOUČASNÉ IMIGRACI? (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Pátek, 18. září 2015 @ 08:42:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ešte jeden postreh.
Islamisti uznavajú Krista len ako proroka odmietajú ho ako Božieho syna a Spasiteľa. 

Ďalej hlásajú: Boh nepotrebuje syna.

Islám je satanizmus.Re: JAK OSOBNĚ ROZUMÍM SOUČASNÉ IMIGRACI? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 18. září 2015 @ 16:14:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na toto téma mám smíšené pocity.
Domnívám se, že je třeba mezi imigranty rozlišovat mezi skutečně potřebnými a těmi buď ekonomickými nebo džihádisty - a po velmi striktně.

Už jsem zde dříve uvedl, že imigranti jsou důsledek - samotná příčina je v nás, ve stárnoucí Evropě, která ztrácí vlastní identitu. Zřekla se svých křesťanských kořenů a "nahradila" ho prázdným konzumem.

Národ, ve kterém se rodí méně dětí, než kolik lidí zemře, ztrácí morální nárok na svou existenci a jeho životní prostor vyplní jiné národy - životaschopnější.

Náš národ zabíjí vlastní nenarozené děti a jako citovou náhražku si pořizuje psy!

Ztráta identity našich předků - to by měla být pro nás příčina probuzení našeho národa. Rodina by měla mít průměrně alespoň čtyři děti a sociální politika státu by se měla zaměřit právě tímto směrem.

Ohledně imigrantů:
Žádný člověk není strov. Kvalita toho, koho přijímáme do společenství, ovlivní výslednou kvalitu tohoto společenství.

A uvědomme si, koho to vlastně přijímáme!
Např. Pákistán je kamarádem USA, s demokratickými volbami.
Je muslimskou zemí, ve které  platí zákon o urážce islámu, který se trestá smrtí.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Asia_Bibiov%C3%A1

Asia Bibi - pákistánská křesťanka a matka pěti dětí, byla podle tohoto zákona nespravedlivě odsouzena k smrti.
Je, navzdory protestům z celého světa, už šestý rok vězněna v cele bez oken.
A ti lidé, kteří ji takto nespravedlivě vězní, jsou ti samí, kteří k nám imigrují!
Každý z nich utíká ze země, ze které si sami udělali peklo na zemi a každý z nich  v sobě nese kousek svého Pákistánu, Afghánistánu, Somálska či Sýrie k nám do Evropy. 
Každý z nich přináší kousek z toho svého pekla na zemi do našich zemí.

Jsou mezi nimi lidé většinou nevzdělaní, pokřivení islámským učením o nadřazenosti muslimů, lidé arogantní, pohrdající rukama, které jim u nás nabízejí pomoc.


https://www.youtube.com/watch?v=7L3eSbpETf8&feature=youtu.beRe: JAK OSOBNĚ ROZUMÍM SOUČASNÉ IMIGRACI? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 20. září 2015 @ 13:18:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro idiotské sluníčkáře!

Křesťan má povinnost bránit svou vlast, rodinu před nepřátelskými a nezvanými vetřelci!
Křesťan má povinnost bránit společenské hodnoty, za které naši předci prolévali svou krev!
Křesťan slouží pravdě a věci nazývá pravým jménem!
Křesťan nemůže tolerovat náboženství, které degraduje polovinu lidstva, tedy ženy- na úroveň dobytka!

Nezvaní vetřelci nestojí o naše křesťanské hodnoty! Pohrdají jimi! To oni nás považují za nepřátele- velmi hloupé a zbabělé nepřátele!!

Re: JAK OSOBNĚ ROZUMÍM SOUČASNÉ IMIGRACI? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Neděle, 20. září 2015 @ 15:53:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pro idiotské sluníčkáře!Re: JAK OSOBNĚ ROZUMÍM SOUČASNÉ IMIGRACI? (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Neděle, 20. září 2015 @ 20:02:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Překvapivá zpráva se objevila na stránce rakouského zpravodajského časopisu Info-Direkt. Anonymní rakouský zdroj z tajné služby uvádí, že Spojené státy financují hordy Afričanů, cikánů a dalších, zaplavujících Evropu. To znamená, že miliardy dolarů jsou nalévány do demografické války, kdy ročně přibývá na kontinent západně od Ruska milion či více cizích nájezdníků. Jen v Německu se jich letos očekává až 800,000. S údajnými „azylanty“ přichází násilné zločiny, nepokoje a přetížení sociálního systému a povstání proti obyvatelům hostitelských zemí. Je vyvolávána rasová válka a evropští běloši jsou cílem zamýšlené genocidy.

Podle alarmisty, kterého Info-Direkt popisuje jako zaměstnance kontrarozvědky (Abwehramt) tajné služby rakouské federální armády, zjištění ukazují, že skupiny v USA platí pašerákům lidí za přepravu „uprchlíků“.

„Pašeráci požadují za dopravení uprchlíků do Evropy obrovské sumy. Podmínky jsou často velmi špatné. Nicméně doprava stojí v současné době mezi 7,000 a 14,000 euro, liší se to podle regionu a pašeráckých organizací,“ uvádí informátor.

Časopis poznamenává, že policejní kruhy zabývající se každý den azylanty jsou si nákladů a podmínek dobře vědomy.

Článek pokračuje: „Jen několik expertů je ochotno nechat prosáknout spolehlivé informace; nikdo nechce vystoupit na veřejnosti pod svým jménem.“

Avšak toto podezření je vznášeno často, tedy že cizácká invaze je součástí americké geostrategie.

Zdroj z tajné služby pokračuje: „Existují zjištění, že organizace z USA vytvořily a spolufinancovaly model a pokrývají velkou část nákladů na pašování. Ne každý uprchlík ze severní Afriky má 11,000 euro v hotovosti. Ptá se někdo, odkud se ty peníze berou?“

Ale u celé situace existuje zpravodajská blokáda. Dokonce i rakouská vojenská rozvědka (Heeres-Nachrichtenamt), sesterská organizace kontrarozvědky, „nedostala žádné informace, ani ji není dovoleno se o ně dělit“, říká alarmista.

Skutečně, proslov generála Martina E. Dempseyho, náčelníka generálního štábu, z 18. srpna před irskou armádou tento názor, tedy že USA jsou zapojeny do vytváření obrovských nepokojů v Evropě, potvrzuje. Zatímco bědoval nad humanitární krizí způsobenou, jak řekl, 60 miliony uprchlíků po celém světě – denně odchází 42,500 rodin – která vytváří „nejen krátkodobý problém, ale… generační problém“, tak Dempsey démonizoval nacionalisty v desítkách zemí, kteří se staví proti této uměle vyvolané a organizované migraci lidí.

Za podvodného obviňování nacionalistů z toho, že se uchylují „k násilnému extremismu“, hlavní americký generál odsoudil údajné okrajové skupiny šílenců za to, že chrání své národy a hranice, kdy tito rychle získávají zastoupení v parlamentech celé Evropy.

Dempsey označil situaci za 20letý problém: „Mohlo by to ovlivnit stabilitu a mír na kontinentu.“

Čímž přidal zničení nacionalismu a jeho stoupenců k cílům nekonečné „války proti terorismu“, kdy je označil za „hrozbu“.

Americká armáda má tedy strategii na zlikvidování vlastenců na celém světě, protože tito tak zvaní „extremisté“ a „okrajové skupiny“ představují nebezpečí pro internacionalistický nový světový řád.

Dempsey však přešel s klidem fakt, že jsou to USA a Izrael, kdo vytvořil prakticky globální uprchlický problém svými neustálými agresivními válkami a svrháváním vlád v zemích na třech kontinentech, jako součást dlouhodobé strategie zřízení nejen „Velkého Izraele“, ale i „Velké Chazárie“, sahající od severní Afriky, přes Střední východ po střední a východní Evropu.

Děsivé zprávy o nepokojích způsobených stovkami tisíc cizáků jsou na denním pořádku, od Calais ve Francii po jižní Itálii a Řecko. Jsou zlomyslné a plné vágních generalizací o přijímání neomezeného počtu cizinců, bez ohledu na následky, avšak pravda je mnohem tvrdší.

Uprchlíci v táborech nebo se volně poflakující po kontinentu přetěžují místní a národní zdroje, ke škodě místních. Černí nebo cikánští nájezdníci jsou zodpovědní za astronomický nárůst u krádeží, vražd a znásilnění, konzumují potravu hostitelů a lékařskou péči, a někdy dokonce dostávají i vládní podporu. Pokusy utéct z táborů jsou denním jevem, což představuje bezpečnostní a zdravotní riziko.

Nejvýmluvnější jsou časté, dobře organizované veřejné – někdy násilné – demonstrace nájezdnických hord, s profesionálně natištěnými letáky a transparenty, dožadující se „práv“ pro uprchlíky. To je charakteristickým znakem všech „revolučních aktivit“ organizovaných CIA s cílem svrhnout vlády.

Dobře informovaný zdroj Info-Direkt je extrémně otevřený: „Stojí za tím stejní ničitelé, kteří před rokem uvrhli do chaosu Ukrajinu.“

Narážka je to jasná. CIA a její nastrčené skupiny, spolu s izraelským Mossadem, zorganizovala krvavé svržení ukrajinské vlády a je zodpovědná za tamní vládu teroru.

V sázce je přežití bílé rasy. Ale ničitelé kultur chtějí, aby bílí zareagovali silou, aby mohli zavést stanné právo (a hranice se již začínají uzavírat – p.p.). Nacionalisté musí opět získat kontrolu nad svými vládami a zastavit genocidu bílých.


Re: JAK OSOBNĚ ROZUMÍM SOUČASNÉ IMIGRACI? (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Pondělí, 21. září 2015 @ 16:38:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podle názoru expertů RusNekst tím, že financují přistěhovaleckou krizi v Evropě, se kterou se EU nedokáže vypořádat, mohou Rothschildové sledovat jak strategické, tak krátkodobé cíle.

Politolog ze Skopje Milenko Nedělkovski považuje za podezřelé, že 90% přistěhovalců, kteří přijíždí do Makedonie a Srbska, tvoří muži. Informuje o tom srbský „Kurýr“.

Nedělkovski říká, že přijíždí ze zemí s tradiční kulturou, ve které se rodina neopouští.

Připomněl, že Makedonie se „po válce mezi Srbskem a NATO“ stala centrem, kde bylo přijato asi 150,000 Albánců, což zcela změnilo etnickou strukturu země.

Nedělkovski zdůrazňuje, že přítomnost velkého počtu mladých mužů v populaci přistěhovalců vyvolává podezření, že se mezi nimi „mohou ukrývat stoupenci Islámského státu“.

Mimo to, uvádí Kurýr, podle údajů pohraniční policie Srbska 90% přistěhovalců z muslimských zemí uvádí jako den narození 1. ledna téhož roku. Dokumenty, podle kterých by je bylo možné prověřit, neexistují. Je nutné odesílat otisky prstů Interpolu. Odpověď trvá několik měsíců. Interpol spolehlivé databáze u Asie a Afriky nemá, obzvláště u zemí, kde probíhá válka.

Zároveň „Kurýr“ uvádí, že příval přistěhovalců v tomto směru je financován přes organizace Rothschildů „pro lidská práva“ a upřesňuje, že cena dopravy přes moře do Evropy činí 3,000-3,500 euro, do konkrétní země EU 7,000-11,000 euro.

Podle názoru expertů RusNekst mohou Rothschildové sledovat následující cíle:

-- pokračování globalistické politiky likvidace tradičních kultur. Přistěhovalci mají vyvolat krizi identity evropských národů, jejich tradičních evropských kultur a hodnot. Prostřednictvím multikulturalismu je likvidováno chápání místní, své, domácí dominantní kultury. Všichni jsou si rovni, jak muslimové, tak křesťané, jak Arabové, tak Němci (např. v Německu), což znamená, že žádná kultura nemá prioritu. Což znamená, že kultura jako taková končí, zůstává tolerantní mišmaš.

-- Příliv migrantů je vyvolán nejen zničením jejich zemí Západem (Libye, Sýrie, Irák), ale i důkladným, a v poslední době neustále rostoucím, financováním přistěhovaleckých vln zaplavujících Evropu. Lze předpokládat, že jsou sledovány určité krátkodobé cíle. Například vyvolat šok ve správních strukturách EU, aby pak mohla být byrokratická nadstavba přetvořena podle vhodného střihu vyhovujícímu finanční internacionále.


Re: JAK OSOBNĚ ROZUMÍM SOUČASNÉ IMIGRACI? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 22. září 2015 @ 00:14:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
http://cz.sputniknews.com/nazory/20150921/1186848.html
Takovým zprávám se cenzurované proamerické hlavní informační servery vyhýbají. Zaprodaná proamerické média propagují všechno to, co může poškodit EU a její obyvatele!! Zbývá už jen Rusko a bulvár..Re: JAK OSOBNĚ ROZUMÍM SOUČASNÉ IMIGRACI? (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 22. září 2015 @ 20:52:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
PRO ROSMANA!

„Klíčové je dát jim kulky,“ řekl jeden z poradců.
Re: JAK OSOBNĚ ROZUMÍM SOUČASNÉ IMIGRACI? (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Pátek, 25. září 2015 @ 23:42:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1.Církev jako hlasatelka jednoty lidského pokolení.  Muslimům je od narození vštěpováno, že celá planeta přijme islám. Křesťané nehlásají jednotu lidského pokolení, ale "jednotu v Kristu" jenž je Hlavou Církve. Jestliže muslimové nepřijímají Krista jako Boha, pak jsou mimo tuto jednotu a stojí pořád v opozici. Vidí v křesťanech nepřátele, které je potřeba přivést na svoji stezku. Když se jim to nepodaří, tak nás mají zabít. Tady nejde o nacionalismus, rasismus apod., ale o pravdu o Bohu a těch, kdo věří v živého Boha. Každá strana vidí jednotu jinak - my v Kristu (všechna pokolení světa), muslimové v přijetí islámu (Korán, Suma a právo šaría). To je jako oheň a voda2.Církev jako obhájce lidských práv a zastánce slabých. Muslimové mají svoje právo šaría, které patří neoddělitelně k islámu. Oni nejsou slabí. Silní jsou v tom, že absolvují náročnou cestu, aby se v Evropě usídlili a ukázali nám, jaká víra je dnes nejrychleji rostoucím náboženstvím na světě. Jejich pojetí práva je úplně jiné než v západní křesťanské kultuře  3. Církev jako sociální činitel a kritický průvodce politického jednání a právních pramenů. Pastorace migrantů je správná, ale její efektivita je mizivá. Muslimové více uvěří v Krista skrze nadpřirozená zjevní živého Boha než skrze hlásané slovo. "Demokratický muslim" je stejně nesmyslný výraz jako " židovský křesťan". Církev by se měla zaměřit na sebe a probudit se v horlivosti následování Krista. To by bylo nejlepší svědectví pro migranty - muslimy. Sociální činnost umí lépe dělat stát, Církev má nezastupitelnou roli hlásat Krista jako Spasitele. 4. Církev jako místo integrace. Pokud budou běženci ochotní přijmout Krista jako Spasitele, pak to bude pro ně nejlepší způsob integrace do společnosti. Duch svatý jim dá sílu překonat neskutečné rozdíly hodnotové, kulturní a sociální. Bude-li to obráceně, konec Evropy. Církve se "vyčerpají" a ztratí i ten zbytek "slanosti", který mají  


 Stránka vygenerována za: 1.60 sekundy