Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Vojtěch.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15949, komentáře < 7 dní: 299, komentářů celkem: 380006, adminů: 60, uživatelů: 4956  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 69 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

theonomista
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Prezident Jižních baptistù zveøejnil na Facebooku fotografii ze svého oèkování
·Beth Moore se omluvila za podporu teologie komplementarismu
·Nový zákon s poznámkami - pøeložil Petr Pavlíèek
·Poprvé v historii se hlásí k náboženské pøíslušnosti ménì než polovina Amerièann
·Kvùli pandemii se loni v katolické církvi konalo o ètvrtinu ménì køtù
·Velikonoèní sèítání lidu
·Informace z jednání Výkonné výboru BJB dne 17. bøezna 2021
·Prosba Sboru BJB v Praze - Církev XXI. století
·Televizní bohoslužba Bratrské jednoty baptistù 18.4.2021 na ÈT2
·Diáø za èasù korony

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
104428581
přístupů od 17. 10. 2001

Lidská a Boží přirozenost Pána Ježíše
Vloženo Středa, 30. červenec 2014 @ 12:40:14 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Frantisek100Tolikrát tu slyším nehezké připomínky, jakže ten hloupý a neznalý František se dívá na Ježíše. To on si vysnil svého Ježíše a tomu věří. Hlupák.

Ale vezměte si Evangelium apoštola Jana a tam se dozvíme, jaké lidské vlastnosti měl Pán Ježíš.
A použiji kralický překlad.

Jan 4,6

Byla pak tu studnice Jákobova. Protož ustav na cestě Ježíš, posadil se tak na studnici. A bylo okolo šesté hodiny.

I Ježíš měl lidskou potřebu si odpočinout. Možná se cítil unavený. Učedníci zatím odešli do města pro potraviny. A on sedí a odpočívá.

Byl unaven

Jan 4,7

 I přišla žena z Samaří vážiti vody. Kteréž řekl Ježíš: Dej mi píti.

Po tak dlouhé cestě cítil jako my lidé žízeň. Vlastnost, kterou má každý živý tvor.

Byl žízniv
 
Jan 6,66.67

A z toho mnozí z učedníků jeho odešli zpět a nechodili s ním více. Tedy řekl Ježíš ke dvanácti: Zdaliž i vy chcete odejíti?

Nevíme kolik jich bylo. Proč odešli? Uvědomili si snad, že nebude tím mesiánským králem, jakého očekávali? Nemohli snad pochopit jeho učení? Nelíbily se jim jeho požadavky? Zvítězilo u nich pokušení se odvrátit? V každém případě to Pána Ježíše zabolelo a tak v jeho otázce k učedníkům je spíše úzkostní  tón? Vy mne také opustíte?

Byl úzkostlivý

Jan 8,44

Vy z  otce ďábla jste  žádosti otce svého chcete činit.On byl vražedlník od počátku a v pravdě nestál: nebo pravdy v něm není. Když mluví, z svého vlastního mluví, nebo lhář jest  a otec lži

Pán Ježíš, když viděl tu nenávist  farizejů k pravdě, viděl jejich lži a záměry, poznal, že je ovládá satan. Podle toho reaguje.

Byl prudký

Jan 11,35

I zaplakal Ježíš

Když Pán Ježíš viděl, že Lazar zemřel, plakal. To je důkazem, že měl city jako my.

Byl lítostivý

Jan 12,7

Tedy řekl Ježíš: Nech ji. Ke dni pohřbu mého zachovala to.

Pán Ježíš se dokázal vcítit do Marie a hájil to, co udělala. Marie vzala nesmírně drahou nardovou mast, aby jí pomazala při poslední večeři Ježíšovy nohy. Zatímco Jidáš to kritizoval, Ježíš Marii hájil.

Ježíš byl uznalý a empatický

Jan 13,1

Před svátkem a pak velikonočním, věda Ježíš, že přišla hodina jeho,aby šel z tohoto světa k Otci, milovav své, kteříž byli na světě, až do konce je miloval.

Ježíš miloval lidí. Tak je miloval, že za ně, za nás zemřel. Jeho charakteristickým rysem byla láska

Byl plný lásky

Jan 18,8

Odpověděl Ježíš: Pověděl jsem vám, že já jsem. Poněvadž tedy mne hledáte, nechtěž těchto ať odejdou.

Ježíš jasně dává najevo, kdo je. Já jsem, je prohlášení božství. Dělejte si tedy se mnou co chcete, ale mé společníky nechte odejít, neubližujte jim....

Byl starostlivý

Jan 18,23

Odpověděl mu Ježíš: Mluvil - li jsem zle, svědectví vzdej o zlém, pakli dobře, proč mne tepeš? 

Strážce Ježíše udeřil. Ježíš není zticha a právem se ohradí bez ohledu na následky  a možné další bití.

Byl odvážný

Když se s Ježíšem setkali náhodně jeho současníci ( Jan, 9.11 ) pak by pro ně " člověk ten , kterýž slove Ježíš". Slepec, který byl uzdraven v sobotu, řekne, že nějaký Ježíš mi potřel oči blátem....

Pro učedníky kteří s ním žili ( Jan 6.69) se stal " Kristem Synem Boha živého"  Když se Ježíš až  s úzkostí se obrátil ke svým dvanácti učedníkům, Petr za všechny tohle vyznal.
 

--------------------------------
Apoštol Jan však také zdůrazňuje Božství Ježíše.


Jan1.1

 A to Slovo byl Bůh
Jan přestavuje Ježíše jako Boha. Píše těm, kteří byli  z jiného prostředí než židé., kteří měli různé bohy a bůžky. Ježíš je však Bohem, který stvořil  celý svět včetně nás. proto nám rozumí.

Ježíš je Bůh

Jan10.30

 Já a Otec jedno jsme
Pán Ježíš tím prohlašuje, že On i Otec jsou stejní ve své přirozenost. Židy tím straně naštve. Oni mají o svém Hospodinovi jiné představy. Pro ně to je neuvěřitelné rouhání.

Ježíš je Bůh

Jan 8.58

Prve, nežli Abrahám byl já jsem
I tohle prohlášení muselo židy strašně naštvat. Vlastně výrazem já jsem vztáhl Boží jméno na sebe. Pro ně obrovský hřích.

Ježíš je Bůh

Jan 14.9

 Kdo vidí mne, vidí Otce
Chceme-li poznat Boha, skončíme u Krista. V něm vidíme Boha a Boží vlastnosti.

Ježíš je Bůh

Jan 20.28

Pán Můj a Bůh můj
Tomáš nevěřil. Byl to prostě takový typ lidí, kteří se spoléhají na svoje smyslové vnímání. Když však Ježíše spatřil i s jeho ranami, vyznal, kdo je Pán Ježíš. Cennější je však nevidět a uvěřit. I apoštol Pavel  se musel napřed s Ježíšem setkat, slyšet jeho hlas  a pak uvěřil.


Ježíš je i můj Bůh


A abychom si mohli vše lépe představit, tak nám Jan uvádí i několik podobenství pro lepší pochopení smyslu Pána Ježíše


Jan 6,35

Já jsem chléb života
Chléb, který jíme z obílí, utiší tělesný hlad a zachová přirozený život. Ježíš utiší hlad duchovní a zachová věčný život.


Jan 8,12 a 9,5

Já jsem světlo světa
Když naši babičce odstranili šedý zákal a ona zase viděla dobře, první čeho si všímala, byla špína. Ten lustr je špinavý, to okno je špinavé... Náš fyzický zrak nás dokáže upozornit na špínu a na to, co není dobré. Duchovní zrak Boží nás upozorní, co je špinavé na nás v naší duši  a hlavně na hřích.


Jan 10,7
Já jsem dveře ( ovčince )
Lidí tehdy dobře znali život oveček. V ovčinci byly uchráněny, protože je hlídal pastýř. A dobrý pastýř za ně i položí život a každou ztracenou hledá, až najde. Dostat se do takového ovčince, je pro ovečku záchranou. Venku by ji zničila dravá zvěř. Díky Pánu Ježíši se dostáváme tam, kde nás On ochrání. Proto dveře.


Jan 10.11-14

Já jsem dobrý pastýř
Pán Ježíš se přirovnává k dobrým pastýřům. Ti dokonce spali se svými ovcemi v noci, aby je mohli včas uchránit. Má rád své ovce a ony jeho.  Zatímco námezdný pastýř, když se blíží vlk uteče a je mu jedno, co se s nimi stane, On za ně položí i život. Takovému podobenství museli všichni rozumět.


Jan 11,25

Já jsem vzkříšení i život
Ježíš přichází až čtyři dny po Lazarově pohřbu do jeho rodiny. Lazarovy sestry jsou plny žalu. Na svoji adresy slyší i výčitky. Kdybys tu byl, nestalo by se to. A současně i prosbu. Pane Ježíši, udělej něco! A on udělá zázrak. Dokáže, že má moc nad životem i smrtí. Jde o událost, jejíž svědky je mnoho lidí. Dokonce někteří i uvěří, že Ježíš je Mesiáš. Jiní naopak  se spiknout proti němu. Proč Pán Ježíš učinil tento objektivní zázrak? Protože ve víře v Něho je toto vítězství nad smrtí.


Jan 14,6

Já jsem ta cesta, pravda i život
Je poslední večeře s Pánem Ježíšem, kdy je i fyzicky v lidském těle na této Zemi. Na učedníky padá smutek. Ježíš hovoří a oni mnoho věcí nechápou. Kam to vlastně jejich Pán odejde? Říká, že znají cíl i cestu. Tomáš nechápe a tak nebojí zeptat. A tady je odpověď. Není to cesta, po které kráčíme nohama a s obuví. Je to cesta duchovní, cesta víry... Tam, kam jde Ježíš, se můžeme dostat i my.  On je duchovní cestou. To je cesta k Bohu a do nebe. Cesta do jiného světa, kde se už neměří čas.


Jan 15,1

Já jsem ten vinný kmen pravý
Další podobenství bylo posluchačům velice srozumitelné. Kdo by  z nich nevěděl, jak se pěstuje réva? Byla to rostlina, která symbolizovala plodnost. A Pán Ježíš popisuje, co vše vinař dělá. Jakou péči potřebuje každá ta větvička, aby dala plody. Větvička se musí někdy zkrátit, přiříznout, aby dala plody. Tak i my někdy potřebuje ukáznit. Větve, které nenesou ovoce, se odseknou u kmene, protože stíní a berou sílu těm plodným. Jak je důležité, abychom byli těmi plodnými výhonky. Byli  prostřednictvím modliteb, radosti  a lásky ve spojení s Pánem Ježíšem. Jinak skončíme jak ty odřezané větvičky, které vinař spálilMohl tento Ježíš ve SZ souhlasit s válkami a vším tím zlem ????   A mohl to dokonce nařizovat????


"Lidská a Boží přirozenost Pána Ježíše" | Přihlásit/Vytvořit účet | 154 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Lidská a Boží přirozenost Pána Ježíše (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Středa, 30. červenec 2014 @ 19:59:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"To on si vysnil svého Ježíše a tomu věří. Hlupák."
 
Kdepak Františku, raději snášej osočování, ale svého Ježíše se nevzdávej. Naopak, říkej o Něm každému, koho potkáš.
Pánbůh tě ochraňuj!
Re: Lidská a Boží přirozenost Pána Ježíše (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 30. červenec 2014 @ 20:30:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sám si Františku napsal, že některé větvičky vinař spálí. Ano i takový je Pán. Nikdo se mu nebude posmívat a nikdo nebude pohrdat Jeho milostí.
Buďme vděčni, že jej smíme následovat, že jsme zemřeli hříchu... chraňme každý své kroky a to dnes. Dnes je den spasení. 
Žádný křesťan si nebere za vzor vraždy a nešíří křesťanství násilím, nemstí se...ale nechává soud na Bohu. Starý zákon ukazuje i chvíle, kdy Izrael byl bez Boha a činil hřích, ukazuje však i Boží soudy. 
Problém může nastat, pokud se staneme obhájci lidí, víš Františku já věřím Bohu, že On netrestá nikoho spravedlivého. Já osobně nemám odvahu obhajovat "klaté" kmeny. Já je opravdu neznám a nemohu je tedy ani obhajovat. Kde jsi prosím přišel na to, že byli nevinní a spravedliví a Izrael byl zlý? v Bibli nic takového není, tak nevím, jestli máš jiné zdroje. Věřit, že Midjánci byli nevinní je věcí víry stejně jako tvrzení, že Bůh použil Izraelce k trestu. Obojí je otázka víry. Představ si, že Bůh si používá někdy i mě, mě ospravedlněného hříšníka. 
Proč jsi si prosím vybral, že budeš věřit v nevinu Midjánců? 
Pokud z titulu, že křesťané ve jménu Boha zabíjeli a činili tak hřích, tak úvaha není zcela v pořádku, je to extrapolace, která není z Písem. Násilničtí křesťané nejsou křesťané, je jedno jak se nazývají, kdežto Izrael byl vyvolený lid a některé "vraždy" nařídil Bůh. Máš pravdu, že mnoho válek Izraelcům Bůh nenařídil, šlo o hřích Izraele, za který byl potrestán. Žádný trest nezůstane bez viny. 
Nemůže být příčinou tvé volby, že zlo v člověku je pro tebe nepředstavitelné? Ty věříš Pánu, činíš pokání z hříchu, Pán tě vede k čistotě...jsou zla, která tě nikdy nenapadnou...protože patříš Pánu a proto je ti cizí představa, že lidstvo je až tak zkažené. Podle sebe možná soudíš druhé, že nemohou být ani ostatní tak zlí.. Nezapomeň Františku, že lidé bez Boha jsou opravdu zkažení, někdo více někdo méně...
Neměl i Abraham lepší představu o světě, nebo o Sodomě? Smlouval s Bohem, docela drze, a snad když skončil na deseti, byl přesvědčen, že Sodomě nic nehrozí. Vždyť nemůže být tak špatná, aby tam nebylo ani deset spravedlivých. Je tam Lot, jeho rodina, deset lidí se musí najít. Františku, nenašlo. Já si to nedokážu představit, jaké to muselo být, když tam nebylo ani deset lidí. Abraham byl optimista. Nemůže to být i tvůj případ? 
Víš, přemýšlej, proč jsi si vybral víru, že Midjánci byli nevinní. Já věřím, že ani jediný nevinný Midjánec nezahynul, protože Bůh netrestá nevinné. V Sodomě byli jistě také ženy a děti, ale stejně tam nebylo ani deset spravedlivých. Já věřím, že tam byli jen tři spravedliví. A takový je Bůh starého i nového zákona. Netrestá nevinné, přeje si spasení všech a udělal pro to vše.. je to lidská volba chtít raději zlo než dobro.
Jak se Sodoma zachovala k Božím poslům a jak se zachovalo Ninive?
Zabývej se prosím dnešním dnem, i dnes jsou lidé co potřebují slyšet evangelium, oni nepotřebují obhajobu Midjánců a zpochybnění Bible. Potřebují slyšet o Pánu Ježíši Kristu, o naději, spasení, ale i trestu...
Víš Pán také říkal, že nepomine jediná čárka ze zákona. Pán v 12 letech "vyučoval" v chrámě, kdyby SZ texty byly falešné, tak bychom to věděli a naše Bible by vypadala jinak a jasně by učedníkům řekl, co je zfalšováno, čeho se mají vyvarovat.
Pán s tebou 

Re: Lidská a Boží přirozenost Pána Ježíše (Skóre: 1)
Vložil: fallkniven_f1 v Čtvrtek, 31. červenec 2014 @ 10:21:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
komu není rady, tomu není pomoci .... jak říká Ježíš o Františcích - "Nechte je, Jsou to slepí vůdcové slepých. Povede-li slepý slepého, oba padnou do jámy.“Re: Lidská a Boží přirozenost Pána Ježíše (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 07. srpen 2014 @ 09:55:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tady je názorně vidět jak důležitá je víra v Nejsvětější Trojici, v Jediného Boha ve třech Osobách. I když bychom si ve své pýše, omezenosti a vlažnosti mohli říct že je to vlastně jedno. Nebo do tohoto posvátného tajemství vkládat nějaké konstrukce svého ubohého rozumu. Třeba o nadřazenosti a podřazenosti. Buďme raději dětmi a věřme s láskyplnou důvěrou Bohu, Církvi i Písmu. Nebo se nechejme poučit tak jako svatý Tomáš. Který nazval našeho Pána Ježíše Krista přímo Bohem. Možná byl tou dobou o kousek napřed i před svatým Petrem. Přestože neuvěřil ve vzkříšení aniž by uviděl a vložil ruce do Kristových ran. Na to abychom mohli zrůdným a zvrhlým způsobem stavět proti sobě Otce a Syna a popírat tím veškerou pravdu, spravedlnost a milosrdenství tak musíme nejdříve ze svého života i svědomí vytěsnit právě Nejsvětější Trojici. Aby bylo možné postoupit dál směrem k záhubě a odmítnutí spásy. Bez toho to dost dobře nejde. Obávám se že skrytá či otevřená snaha o toto provázela ariánský blud od samého počátku a od samého počátku míří přesně tam kam mířil na počátku i had v Ráji. Ke vzpouře a tragikomickým pokusům o bohorovnost.Stránka vygenerována za: 1.51 sekundy