Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Taťána.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 14, článků celkem: 15668, komentáře < 7 dní: 349, komentářů celkem: 358706, adminů: 60, uživatelů: 4899  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 26 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

rosmano
leonet

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·MacArthur vyzval evangelikály k jednotì v zápasu za pravdu evangelia
·Koronavirus – užiteèné informace Sítì víry
·Výzva Ekumenické rady církví k poledním modlitbám v dobì koronavirové epidemie
·O Boží vùli
·Cesta k ekumenì v souèasnosti
·Tragédie Jeana Vaniera
·Praktické rady pro online pøenos bohoslužeb
·Online pøenosy bohoslužeb církví sdružených v ERC
·Èeská televize pøipravila v dobì karanténních omezení pøímé pøenosy bohoslužeb
·Genesis je skuteèná historie!

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
101117507
přístupů od 17. 10. 2001

Recenze knihy Chceme jen tvou duši, Logos 1991

Recenze knihy "Chceme jen tvou duši", Logos 1991 Tak tohle jsem napsal p?ed 8 lety ( z dneška jsou jen drobné textové úpravy) . V církvích mezitím duní kytary ?isté i zkreslené, synkopické rytmy a tanec jsou b?žnou záležitostí. Zato smíšené sbory hynou na úbyt?. A?koliv ješt? v r. 1995 píše S. Havelka - ano, ten slavný hudební skladatel , jehož melodie zdobí tolik ?eských film? - a dnes ?len KS Praha, že si p?eje, aby jednou zmizely "zboosterované kytary" v pekelné propasti , rock ("hudba v?ku temnot" podle br. S. Havelky) a ješt? spíše pop se etablovaly nejsnadn?ji práv? v tzv. letni?n?-charismatických spole?enstvích. Práv? v t?ch, která ho tak hystericky vyhán?la z dosahu pouhého pomyšlení. A KS Praha dokonce držela tane?ní zábavu - jak se to rovná s posv?cením ? (popravd? se p?iznám, že jsem v život? netan?il ). Getsemane - "Kone?n? vychází druhé album plze?ských Ram Adonai, .." uvádí svou recenzi Petr Wagner v ŽV 99/1. "Možná bych u t?ch tvrdších kousk? uvítal o krapítek hust?jší kytary (po?ádn? ten distortion vokou?it, a? se t?esou zdi). " V p?ípad?, že se splní touha Svatopluka Havelky , aby "zboosterované kytary pohltila propast pekelná (ŽV 1995) , zmizí v ní i kytaristé Ram Adonai, pokud se jich budou p?idržovat ! Takže se budeme muset ptát, cože se to vlastn? s t?mi církvemi stalo ? A vzít to d?kladn?ji. Nejprve se ptáme: co je to fenomen "rock" ? Možné jsou 3 p?ístupy: sociologický, demonologický a pravov?rn? marxistický ( pro úplnost). Odzadu: 1)"Rock je specifický projev úpadku buržoasní kultury zam??ené k odvracení pozornosti mladých lidí od skute?ných spole?enských p?í?in jejich problém?". 2)"Rock je cesta a prost?edek, jak chce Satan zverbovat zejména mladé lidi do svých šik?". 3)"Rock je logickou etapou vývoje hudby v industriální spole?nosti s jejím odcizením atd." ?íslo 1 je passé. ?íslo 2 p?edstavil Logos, Maniny v tomto sm?ru konaly p?ednášky, dále Ota Vožech na Radiu Monte Carlo. ?íslo 3 je mi nejbližší a dovolil bych si ho vyjád?it po svém: " Rock je abeceda". Je to zp?sob, jakým se vyjad?uje ur?itá generace. To, pro? je zvukov? i hudebn? takový, jaký je, v sob? neobsahuje nic tajemného : africké ko?eny amerických ?ernoch?, keltské ko?eny skotských a irských p?ist?hovalc?, rozvoj techniky a masové zábavy, liberalizace spole?nosti. Prost?edí pr?myslových m?st plné hluk?, sten? a sk?ípání , tato nehezká, ale p?ece naše hudba všedních dn? - to vše zp?sobilo posuv estetických standard?. A zformovalo rock do polohy, v jaké ho známe. - Pojetí "abecedy" mi vyhovuje i z jiných d?vod? - obsahuje v sob? možnost mluvit jiným jazykem a psát jinou abecedou . Docela chápu mladé lidi, kte?í d?ou klasiku, kterým se líbí a kterým se naopak nelíbí rock. -POt?šilo mne, že podobný postoj vyjad?uje David Novák, tajemník pro mládež CB, ve svém ?lánku "Hudba a sou?asná k?es?anská mládež" (Bratrská rodina 5/1999) . A te? si musíme vybrat. P?jdeme-li cestou ?.2), budeme stát p?ed dilematem poctivosti. Jak m?že hnutí , které n?co vykáže ze svých hranic, to beze sl?vka omluvy p?ijmout zpátky ? Vidím možnosti: a) hnutí je vnit?n? rozdvojeno. Názor na jmenovanou problematiku není podstatný a proto se ob? krajnosti tolerují b) hnutí se nejprve mýlilo, pak omyl opustilo c) o rocku platí po?ád totéž co d?íve, to, co hrají ty k?es?anské kapely, je vnit?ní podstatou n??ím jiným než je sv?tský rock Námitky: a) názor na rock asi podstatný je , když jste s tím ud?lali takový poprask. Já po ur?itou dobu p?ijímal u letni?ních ve stínu p?íb?h? o bratru, který se musel zbavit saxofonu, aby mohl jít za Pánem. To tedy asi je d?ležité, pokud hrozí nebezpe?í, že akceptací "zboosterované kytary" se možná otevírám nep?íteli lidské duše ! A že mi ?ábel do podv?domí vloží svoje myšlenky! b) pak by se ale m?lo omluvit všem, které napadlo. Jinak takhle to d?lají Sv?dkové Jehovovi - pomalý drift v u?ení bez toho, že by se káli z blud? , a že by n?co vysv?tlovali c) používají p?ece stejné nástroje, stejné aparatury, stejné zkreslovací krabi?ky , hrají stejné rify a preferují stejné harmonické obraty jako jejich sv?tští, ba co dím satanisti?tí kolegové. Pokud by n?kdo skute?n? p?i obrácení zni?il rockové desky a p?estal poslouchat tuto hudbu, jak by mohl tak dob?e v?d?t , jak se to hraje ? Ne?íkejte, že ho to u?í Duch svatý, to by bylo opravdu p?íliš. Není to spíš tak, že n?kdo se dal k?es?anskou antirockovou propagandou zastrašit a n?kdo ne, a te? je aktivn? ?inný v hudb? ? Zkrátka, drzé ?elo lepší poplužního dvora .i v Božím království ? Nabízím te? variantu ?. 3) . Rock je ?e?, abeceda, šifra pocit?. Po revoluci nov? vzniklé sbory zalidnila p?edevším mladá generace , a s ní p?išla jiná kultura. Když církve zjistily, že by nastal odliv mladých , pokud by cht?ly stávající kulturu zachovat, rad?ji se odhodlaly ke zm?n?. Je reáln? možné, že církve vym?nily pohled ?.2 ("je to duchovní záležitost") za pohled ?. 3 ("je to adiafora, v?c služebná, eticky neutrální" ) , aniž to n?jak deklarovaly, a také aniž se v?bec zabývaly otázkou, do jaké míry toto ublíží starší generaci. Prost? kormidelníci tiše propluli pe?ejemi. Odnesli to sta?í ?lenové sboru. P?itom biblická norma je jasná: "P?ed ?lov?kem šedivým povsta?, a cti osobu starého". - Je otázkou, kde bychom byli dnes, kdyby mladí lidé jako jednu z prvých ob?tí na své cest? za Ježíšem ob?tovali svoji kulturu. Myslím, že mnohem dál. Tady je i jeden z ko?en? konfliktu rozd?lení v Jednot? bratrské. Letmý záb?r na bohoslužby libereckého sboru Velké stránky, tak jak se na okamžik objevil v televizních Cestách víry, ukáže všechno jiné jen ne církev tiché a st?ízlivé víry. Ji?í Kouba

Přidáno: July 25th 2002
Recenzent: Jiří Kouba
Skóre:
Klinkutí: 3839
Language: czech

  

[ Zpět na seznam recenzí | Poslat komentář ]

Recenze knihy Chceme jen tvou duši, Logos 1991
Vložil: annashetty v 2017-12-06 05:36:07
Moje hodnocení:


Respecting the time and exertion you put into your site and nitty gritty data you offer.

Recenze knihy Chceme jen tvou duši, Logos 1991
Vložil: JaneSmith76 v 2017-11-22 07:19:02
Moje hodnocení:


This is a great article that I really enjoyed reading. Thanks for sharing.
play free online game run 3

Recenze knihy Chceme jen tvou duši, Logos 1991
Vložil: juere v 2016-03-28 09:01:11
Moje hodnocení:


Ralph Lauren offers tasteful customers the very best in men’s and women’s apparel and accessories, children’s wear Ralph Lauren Polo , home furnishings and fine fragrances. Whether I’m looking for sporty weekend wear, a classic suit, or a timeless bag, I can find it in their exclusive collections. What I love most though is that Ralph Lauren MEN exceptional service lets me shop at home without sacrificing the special touches that make a wardrobe extraordinary. Here’s what makes Ralph Lauren so exceptional:

Personal Shopping From the Comfort of Home:

Ralph Lauren’s customer service is Ralph Lauren WOMEN on call by phone or email to assist you in selecting just the right thing for yourself or as a gift. Whether you have questions about fit, fabric or just want to explore all your choices with their knowledgeable staff, Ralph Lauren’s personal Ralph Lauren CHILDREN will help you make the perfect selection.

The Perfect Fit, For Free:

Build a wardrobe to last a lifetime with made-to-measure menswear, complimentary alterations on many suits and Collection apparel Ralph Lauren ACCESSORIES , and the personalized color and style of create-your-own Collection monograms.


Stránka vygenerována za: 0.15 sekundy