Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Darina.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16513, komentáře < 7 dní: 351, komentářů celkem: 420400, adminů: 60, uživatelů: 5209  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 331 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

Willy
martino

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114717492
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Ježíš o konci světa
Vloženo Úterý, 07. březen 2023 @ 18:05:46 CET Vložil: Tomas

Kázání poslal brusle7

„Když seděl na Olivové hoře naproti chrámu a byli sami, zeptali se ho Petr, Jakub, Jan a Ondřej: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci! “Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem to‘ a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný hluk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí. Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před vládci a králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví. Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům. Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘ stát tam, kde být nemá – kdo čte, rozuměj – tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor; kdo je na střeše, ať nesestupuje a nevchází do domu, aby si odtud něco vzal; a kdo je na poli, ať se nevrací domů, aby si vzal plášť. Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Modlete se, aby to nebylo v zimě. S těmi dny přijde takové soužení, jaké nebylo od počátku světa, který stvořil Bůh, až do dneška a nikdy nebude. A kdyby Pán nezkrátil ty dny, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli svým vyvoleným zkrátí ty dny. A tehdy, řekne-li vám někdo:‚Hle, tu je Mesiáš, hle tam,‘ nevěřte! Vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. Vy však se mějte na pozoru! Všecko jsem vám řekl předem.“
Bible, Marek 13,3-23


Poslední doba je tady od Ježíše!??
„Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina.“
Bible, 1.Jan 2,18 „Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Bible, Židům 1,1-2 „Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible, 1.Petr 1,19-20
Jak bude vypadat konec světa (příchod Ježíše)?
Všichni lidé, kteří odmítali evangelium, budou zabiti.
„Uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí; on sám bude šlapat vinný lis planoucího hněvu Všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na boku má napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ.“
Bible, Zjevení 19,11-16

"Ježíš o konci světa" | Přihlásit/Vytvořit účet | 21 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Ježíš o konci světa (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 07. březen 2023 @ 19:09:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak bude vypadat konec světa (příchod Ježíše)?
Všichni lidé, kteří odmítali evangelium, budou zabiti.
  Jak jsi na to přišla? Copak lidé mají možnost poznat, co je evangelium? Co lidí zažilo utrpení od tak zvaných křestanů. A právě proto odmítli vše, co souvisí s Biblí a s náboženstvím? A co je evangelium? To, co je na papíře asi těžko.   Pán Ježíš v jednom podobenství na konec světa říká i toto:  
 • 31 [www.biblenet.cz]Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;
 • 32 [www.biblenet.cz]a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů,
 • 33 [www.biblenet.cz]ovce postaví po pravici a kozly po levici.
 • 34 [www.biblenet.cz]Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.
 • 35 [www.biblenet.cz]Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne,
 • 36 [www.biblenet.cz]byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘
 • 37 [www.biblenet.cz]Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?
 • 38 [www.biblenet.cz]Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
 • 39 [www.biblenet.cz]Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘
 • 40 [www.biblenet.cz]Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘
 • 41 [www.biblenet.cz]Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!
 • 42 [www.biblenet.cz]Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít,
 • 43 [www.biblenet.cz]byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘
 • 44 [www.biblenet.cz]Tehdy odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘
 • 45 [www.biblenet.cz]On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.‘
 • 46 [www.biblenet.cz]A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného život
  Tady Pán Ježíš nehovoří o evangeliu jako podmínce záchrany. Ale podle toho, jak se lidé chovali. Plno lidí navenek dělá, že věří evangeliu  a prezidenti přísahají na Bibli, ale je to jen hra. Skutky svědčí o něčem jiném.   Tobě by nevadilo, že zahyne plno hodných  obětavých lidí jen kvůli tomu, že odmítají to, co se stejně zneužívá. Připadáš mi strašně fanatická  a připomínáš lidi, které se mi svým fanatismem zprotivili. Bůh je spravedlivý. Není, jako jsme my. A už nežijeme ve středověku, kde se takto lidé strašili a nutili k víře, ačkoliv vnitřně to tak necítili.    

A když Pán Ježíš odcházel do nebe, tak dva andělé jako muži kolem mluvili, že takto, jak Ho vidíte odcházet bude přicházet. Jan píše to, co vnitřně cítí, a to je pomsta za všechno utrpení, o kterém ví. Tohle ale neřekl Pán Ježíš. Jana však chápu. Představovat Pána Ježíše jako zabijáka je už moc hnusné.Re: Ježíš o konci světa (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Úterý, 07. březen 2023 @ 21:45:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj Františku,

nepíšu v článku, že budou zabiti ti, co nepoznali evangelium, ale že budou zabiti ti, kdo odmítli evangelium (Ježíše Krista). To je velký rozdíl!

Tj. předpokládám, že budeme souzeni dle našeho poznání. Ježíš jasně řekl: Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří Vám."


]


Re: Ježíš o konci světa (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 08. březen 2023 @ 06:44:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lidé odmítají evangelium , protože nevěří těm, co ho sdělují. Znám  mnoho lidí, kteří prostě nechtěli o něm slyšet, protože se báli, že je ovládne sekta. V dnešní době to není divu. Já bych v dnešní době byl stejný po zkušenostech s křestany. Jediný způsob evangelizace je nezištná pomoc a služba, i když budeme někdy i zneužiti.


]


Re: Ježíš o konci světa (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Středa, 08. březen 2023 @ 11:03:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Přemýšlím, zda dal Ježíš v evangeliu někde nějakou podmínku protože... neboť lidé nevěří těm, kdo evangelium sdělují. Možná mne někdo doplní. 

Jinak rozumím tomu. Také mi to dalo velkou práci tento fakt zpracovat v době před vnitřní konverzí. 

Souzeni budeme každý ze svého vědomí a poznání - neodpovídáme do velké za druhé  a jejich chování, nebo jen částečně. A pokud je láska a víra ve smyslu příkladu Ježíše,  tak je pak  i automatická pomoc bližním, vyzařující ze srdce a ve skutcích každý zejména v prostředi, rodině, povolání apod., kde žijeme. Bůh každému dává podněty v okolí, co je třeba nejvíce dělat, kdo čeká na naši pomoc.


]


Re: Ježíš o konci světa (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 09. březen 2023 @ 06:50:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Přemýšlím, zda dal Ježíš v evangeliu někde nějakou podmínku protože...

Bůh dal podmínku. Lásku k pravdě. A týká se to hlavně doby konce.

Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.
Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.

Vydání do moci klamu v době konce kvůli nelásce k pravdě  je od Boha, a je to odsouzení které již probíhá. Nelze již nevidět jak se dnes lidstvo diferencuje na dva tábory. Tábor vydaný do moci klamu a lži má v současnosti vrch, ovládá svět a uzákoňuje zrůdnosti. Doposud neznám ani jednoho člověka vydaného do moci klamu který by "otočil". Každý z nich se více a více propadá do klamu a lží, který si navíc zalíbili a v korektním vyjadřování lži podávají jako dobro. Jsou to "králové" světa, kterým je nyní nad světem daná moc, a které duchové ďábelští shromažďují k ROZHODUJÍCÍMU dni všemohoucího Boha.
V knize Zj 16 (vylévání nádob), je velmi zajímavě umístněný verš 15, který je do popisovaného procesu mega zla vsunutý a to proč je ihned jasné.

Nikdo nezná den ani hodiny příchodu Krista, neb si tohle Bůh ponechal ve své moci. Každý kdo se snaží vypočítávat datum příchodu je podvodník. Jenže! V Bibli je spousta proroctví, které ukazuji na to, že můžeme určit dobu příchodu Krista přibližně podle událostí které se naplňují, a jedna z těchto naplňujících se událostí je velké množství "králů" tedy lidí u statní moci či podílející se na jejich moci, sympatizantů, kteří jsou vydaní do moci klamu a lži. To co dnes tento tábor klamu a lži veřejně propaguje, by ještě v nedávné minulosti bylo považované za trestný čin.]


Re: Ježíš o konci světa / bez alibi (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Čtvrtek, 09. březen 2023 @ 14:47:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Měla jsem na mysli podmínku toho, jak psal František (podmínku ve smyslu, že lidé /nemohou uvěřit jen tehdy, pokud se křesťané budou chovat ne/slušně). Tj. komentovala jsem svůj názor, že tuto podmínku jsem v evangeliích nezaznamenala. Tj. snažila jsem se Františkovi sdělit své vnímání, že nelze mít alibi, že "i když je mi hlásáno evangelium, ale ti lidé jsou zlí, tak já mohu být taky zlý"...


]


Re: Ježíš o konci světa / bez alibi (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 09. březen 2023 @ 15:16:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lidé dnes neví, co je evangelium? Domnívají se, že je to jen náboženství, a nic jim to neříká. Je jim to složité. A mají strach se závislosti na sektě. Každá sekta učí něco jiného. A když odmítnou, protože tomu nerozumí, tak mají zemřít? Tohle je spravedlnost? A pak hrozba, že Kristus se vrátí jako zabiják na Zemi se svoji armádou? Kristus nic takového o sobě nikde neříká. Copak první apoštolové a křestané měli Bibli? A přesto dokázali něčím oslovit.   ·  

34 [www.biblenet.cz]Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. ·  

 • 35 [www.biblenet.cz]Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“    


 •  A jak se chovají k sobě navzájem křestané? Jak pak mohou zvěstovat evangelium?   Křesťanství je v krizi a zničené.


 • ]


  Re: Ježíš o konci světa (Skóre: 1)
  Vložil: JirkaB v Středa, 08. březen 2023 @ 16:42:28 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Pán v Písmu říká, že lidé neuvěřili, protože více milovali tmu, než světlo. To je zjevená příčina. 
  Lidé co milují světlo, jsou ke světlu, což klidně znamená, že se vyhýbají některým "křesťanům" jako čert kříži. Oni totiž milují světlo, tak je logické , že nepůjdou do tmy (sekty). 
  Pak jsou lidé, kteří podle Písma žijí ... jezme, pijme, jelikož zítra zemřeme - nevěří, že je něco po smrti, že je Někdo nad námi...
  ... a lidé co milují tmu, milují zároveň všechny pády křesťanů, jelikož mají dobrou výmluvu, ale ta neobstojí, ... protože Pán to řekl, zamilovali si tmu...


  ]


  Re: Ježíš o konci světa (Skóre: 1)
  Vložil: Eleazar v Středa, 08. březen 2023 @ 19:17:28 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Evangelizace neznamená nechat se zneužívat. Taktéž není nikde v Bibli vyzýváno k "službě" formou mlčenlivé pomoci či dokonce pouhého sypání peněz bez náležité a nepostradatelné služby Slovem.
  Nevyzývám k planému žvanění a vykecávání se bez součinnosti s činy. Ale prim musí mít Slovo. Činy (a případné finance) mají Slovo ukázat v praxi a podpořit jej, nikoliv nahrazovat.


  ]


  Re: Ježíš o konci světa (Skóre: 1)
  Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Čtvrtek, 09. březen 2023 @ 14:52:31 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Evangelizace neznamená nechat se zneužívat.

  Souhlas.

  Ano - slova i skutky nejlepe využívat v prolínání. Jedno nebo druhé odděleně je málo a zpravidla k ničemu. 


  ]


  Boží trolling (Skóre: 1)
  Vložil: LD (lubd@post.cz) v Středa, 08. březen 2023 @ 06:35:52 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  ...Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům.

  Přijde Eskymák za místním knězem-misionářem a ptá se: „Přišel by do pekla i někdo, kdo nevěděl o Bohu a o hříchu?”
  „Ne,” povídá kněz, „pokud by o nich nevěděl, tak ne.”
  Eskymák se zamyslí a zeptá se: „A proč jste mi o nich tedy řekl?”


  Re: Boží trolling (Skóre: 1)
  Vložil: Vota v Středa, 08. březen 2023 @ 10:16:29 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  :)))))
  Jj, zase ta křesťanská logica :)


  ]


  Re: Ježíš o konci světa (Skóre: 1)
  Vložil: Syntezator v Středa, 08. březen 2023 @ 16:41:52 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Vynikající rozbor bolševické a zkorumpované EU od automobilového závodníka a podnikatele Turka.   Re: Ježíš o konci světa (Skóre: 1)
  Vložil: Syntezator v Pátek, 10. březen 2023 @ 09:15:46 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Na aeronetu je výstižný článek o tom, jak tu zkorumpovanou EU ovládají Američani a jak USA likvidují německý, potažmo i český automobilový průmysl. 
  ]


  Re: Ježíš o konci světa (Skóre: 1)
  Vložil: Syntezator v Úterý, 14. březen 2023 @ 12:05:56 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ukrajina v potížích: Drolí se podpora USA a zkušení bojovníci jsou mrtví nebo zranění ¨

  zdroj: hovinky.cz 


  ]


  mainstream (Skóre: 1)
  Vložil: Syntezator v Úterý, 14. březen 2023 @ 12:06:15 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Ukrajinská obrana se ocitá v čím dál vážnějších politických, materiálních i personálních problémech. Vyplývá to ze zpráv, které prosakují do západních médií. Server Politico v pondělí konstatoval, že se drolí politická podpora nejdůležitějšího ukrajinského spojence USA a deník The Washington Post upozornil, že na bojišti padli nebo byli zraněni takřka všichni ukrajinští vojáci, kteří měli nějakou zkušenost z boje. Závažnost problému ukrajinské armády podle Washington Postu dobře ilustruje případ výsadkářů z 46. letecké útočné brigády. Jejich velitel americkému deníku prozradil, že od začátku ruské invaze loni v únoru přišel o všech 500 vojáků, kterým velel. Nyní v jednotce slouží nováčci. A jejich nezkušenost je v boji znát. Pekelný rozdíl „Nejcennější věcí ve válce je bojová zkušenost. Mezi nováčkem a vojákem s půlroční bojovou zkušeností je pekelný rozdíl. My máme jen pár zkušených vojáků. Další jsou bohužel mrtví nebo zranění,“ řekl Washington Postu velitel výsadkářů z 46. letecké útočné brigády, který se představil jen jako Kupol. Z pěti stovek mužů, kterými disponoval na začátku války, je podle něj stovka mrtvých a čtyři stovky zraněných. A jejich náhrada není plně bojeschopná. Ukrajina navíc brzy nemusí mít kde nové rekruty brát. Podporu USA nahlodává kauza Nord Stream To ale není jediný vážný problém ukrajinské obrany. Přes oficiálně deklarovanou podporu „jak dlouho to jen bude nutné“ začínají mít pochybnosti i ve Washingtonu, píše Politico. Server na základě rozhovorů s deseti představiteli z americké administrativy uvádí, že týmu amerického prezidenta Joe Bidena se některé kroky Kyjeva nelíbí natolik, že nahlodávají spojenectví obou zemí. Přesněji klíčovou americkou vojenskou podporu Ukrajiny. Konkrétně jim prý vadí podezření, že za sabotáží Nord Streamu stál někdo z Ukrajiny, lpění ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na obraně strategicky nevýznamného Bachmutu a ve stále větší míře také rozhodnutí pokusit se za každou cenu osvobodit všechna okupovaná území na Donbase i poloostrov Krym. Svou roli hraje také to, že válka trvá už dlouho a z výzkumu veřejného míněné vyplývá, že podpora americké veřejnosti pomoci Ukrajině klesá.


  ]


  Re: mainstream (Skóre: 1)
  Vložil: Syntezator v Úterý, 14. březen 2023 @ 12:06:32 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Je to hlavní článek na hovinkách :-)


  ]


  Re: mainstream (Skóre: 1)
  Vložil: Syntezator v Úterý, 14. březen 2023 @ 12:06:46 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Mainstream začal kopírovat aeronet :-)


  ]


  Re: mainstream (Skóre: 1)
  Vložil: Syntezator v Úterý, 14. březen 2023 @ 12:07:01 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Rozdíl mezi zprávou z aeronetu a mainstreamu je cca tři měsíce. :-) Nejprve to vyjde na aeronetu a je to údajně dezinformace a konspirace. :-) Za pár měsíců totéž vyjde na mainstreamu a už to prošlo kouzlem, že je z toho informace. :-)


  ]


  Re: mainstream (Skóre: 1)
  Vložil: Syntezator v Úterý, 14. březen 2023 @ 12:07:13 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  To samé bylo s covidem a vakcínami. Alternativa jako první přinesla info, že vakcíny mají vedlejší účinky a žádnou tečku za kovidem nedělají, ale nakazit se můžeš stejně. :-) Nebo info, že virus unikl z laborky. To byla taky nejdřív údajně konspirace a dneska to převládá jako nejpravděpodobnější původ vzniku viru a pandemie.


  ]


  GLOBÁLNÍ ZTRÁTA SOUDNOSTI (Skóre: 1)
  Vložil: redifon v Sobota, 18. březen 2023 @ 00:07:27 CET
  (O uživateli | Poslat zprávu)
  Tomáš Fürst: "LEPŠOLIDI ztratili soudnost, o vakcínách toho moc nevíme." - YouTube


  rdf


  ]


  Stránka vygenerována za: 0.22 sekundy