Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Darja.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 15942, komentáře < 7 dní: 515, komentářů celkem: 379351, adminů: 60, uživatelů: 4950  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 54 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Na okraj doby covidové
·Slovensko pøed Velikonocemi otevírá kostely k „individuální duchovní péèi“
·Marek Krajèí: Tiekli mi slzy, nepodporili ma ani moji vlastní
·Sèítání lidu 2021 - Informace pro èleny a pøátele baptistického hnutí
·Sèítání lidu 2021 - informace generálního sekretáøe Ekumenické rady církví
·SCEAV: Podpoøte svou církev ve sèítání lidu
·Tøeboòská výzva
·Ekumenická rada církví se pøipojuje k minutì ticha za obìti pandemie
·Film vìnovaný životu J. A. Komenského
·Slovenský ministr zdravotnictví baptista Marek Krajèí konèí kvùli koalièní krizi

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
104225201
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Nový Jeruzalém2
Vloženo Pondělí, 28. září 2015 @ 14:02:27 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Willy

Před více než dvěma lety jsem napsal článek Nový Jeruzalém a dnes se k tématu znovu vracím, protože mám za to, že si zaslouží mnohem větší pozornost, než je mu zde a nejen zde, ale i křesťany obecně věnována.


Dnešní zamyšlení však není jen o tom, čím Nový Jeruzalém je - tím se zabýval první článek - ale je spíše o tom, jak se stát jeho součástí, poněvadž jen ti, kdo Nový Jeruzalém tvoří, do Božího svatého města zároveň vejdou. Dále jde také o to, staneme-li se Novým Jeruzalémem již v budoucím věku nebo vejdeme-li do něho až v budoucí věčnosti. O této pro nás důležité okolnosti rozhodujeme totiž my sami tím, jsme-li vítěznými nebo poraženými věřícími v Krista podle knihy Zjevení 2. a 3. kapitoly, kde Duch mluví k sedmi sborům: „Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům. 


Slova Pána Ježíše Krista v sedmi dopisech sedmi sborům (církvím) jsou určena všem věřícím v Krista, ať už se nacházejí v jakémkoliv sboru a v kterémkoliv z nich, neboť v těchto sedmi dopisech je zahrnuta celá historie Církve a církví. Jen těm z věřících, kteří vítězí, je zaslíbena odměna. Poraženým věřícím v Krista pak bude souzeno projít v budoucím věku, kdy vítězní věřící budou kralovat s Pánem Ježíšem Kristem 1000 let, vším nutným a potřebným, aby se mohli stát součástí Nového Jeruzaléma v budoucí věčnosti.

Podíváme-li se na odměny vítězů, zjistíme, že se všechny vztahují k budoucímu věku království a jen jedna z nich má vztah zároveň k budoucí věčnosti a to právě k Novému Jeruzalému. Je to odměna vítězů ve Filadelfii. 

Kdo vítězí, toho učiním sloupem ve svatyni svého Boha a již nikdy nevyjde ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i své nové jméno. To je napsáno ve Zj 3:12. Přečteme-li si k tomu 22. verš ve 21. kapitole - Avšak svatyni jsem v něm (novém Jeruzalémě) neviděl, neboť jeho svatyní je Pán Bůh Všemohoucí a Beránek., můžeme uvidět ohromující věc. Vítězní věřící z Filadelfie budou navěky a navždy součástí Všemohoucího Boha a Beránka, který je chrámem Božího svatého města.   

Pán Ježíš Kristus dnes hledá své vítěze, které potřebuje  jako připravenou nevěstu, aby se mohl spolu s ní vrátit zpět na zem a ustanovit na zemi skrze soud nad národy své království nebes. Budeme těmito vítězi? Chceme jimi být, ochotni zaplatit cenu, kterou je nutno zaplatit? Chceme být na svatební hostině Beránkově?

Kéž se nad námi Bůh smiluje a vloží nám do srdce touhu být Jeho vítězi, Kristovou nevěstou urychlující příchod Pána Ježíše Krista, jejího Ženicha, aby Bůh mohl změnit tento věk a nastolit budoucí věk království. Amen.

"Nový Jeruzalém2" | Přihlásit/Vytvořit účet | 112 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Nový Jeruzalém2 (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 28. září 2015 @ 21:43:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Jen těm z věřících, kteří vítězí, je zaslíbena odměna. Poraženým věřícím v Krista pak bude souzeno projít v budoucím věku, kdy vítězní věřící budou kralovat s Pánem Ježíšem Kristem 1000 let, vším nutným a potřebným, aby se mohli stát součástí Nového Jeruzaléma v budoucí věčnosti.

Willy to je fakt dobrá bajka, že věřící kteří jsou "poražení věřící" budou na zemi muset projít vším nutným a potřebným, aby se mohli stát součástí Nového Jeruzaléma v budoucí věčnosti.

Tento blud se píše v Písmě kde?

Po vzkříšení spravedlivých mrtvých bude země zničena ohněm a 1000 let zde nikdo nebude žít, protože jak sám Hospodin říká země bude prázdní a pustá:

Izaiáš 13,9 - Hle, Hospodinův den neúprosně přichází s hněvem horlivým a planoucím, aby zemi zcela zpustošil a vyhladil z ní hříšníky.Jeremiáš 4,23-28 - Viděl jsem zemi - hle, pustá a prázdná, vzhlédl jsem k nebi - bylo bez světla.
Viděl jsem hory - celé se chvěly, otřásaly se všechny pahorky. Viděl jsem a hle - nikde ani člověk
a všichni ptáci zmizeli. Viděl jsem - a hle, sad se stal pouští, všechna města padla před Hospodinem, když vzplanul jeho hněv! Tak praví Hospodin: „Z celé země zbudou sutiny, i když ji zcela nezničím. A proto bude země truchlit i nebe nahoře se do tmy zahalí; co jsem řekl, totiž nevezmu zpátky, co jsem rozhodl, to nezměním.“2. Petr 3,7 - Totéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí.
celé jak to bude to máš třeba zde:http://www.znamenicasu.cz/blizi-se-bozi-soud-pripravme-se/
Jediní kdo věří, že tady budou vládnout na zemi 1000 let jsou SJ, tedy ti, kteří přežijí 3 sv. nukleovou válku a pak to tady budou uklízet...
...Avšak svatyni jsem v něm (novém Jeruzalémě) neviděl, neboť jeho svatyní je Pán Bůh Všemohoucí a Beránek., můžeme uvidět ohromující věc. Vítězní věřící z Filadelfie budou navěky a navždy součástí Všemohoucího Boha a Beránka, který je chrámem Božího svatého města.   ale jinak chrám Boží v nebi samozřejmě existuje jak píše sám Jan:Zjevení Janovo 11:1  I dána mi třtina, podobná prutu, a postavil se tu anděl, a řekl mi: Vstaň, a změř chrám Boží, i oltář, i ty, kteříž se modlí v něm.
Zjevení Janovo 11:19  I otevřín jest chrám Boží na nebi, a vidína jest truhla smlouvy jeho v chrámě jeho. I stalo se blýskání, a hlasové, a hromobití, a země třesení, i krupobití veliké.
Zjevení Janovo 15:5  Potom pak viděl jsem, a aj, otevřín jest chrám stánku svědectví na nebi.
Zjevení Janovo 15:8  I naplněn jest chrám dýmem, pocházejícím od slávy Boží a od moci jeho, a žádný nemohl vjíti do chrámu, dokudž se nevykonalo sedm ran těch sedmi andělů.
Re: Nový Jeruzalém2 (Skóre: 1)
Vložil: Laura67 v Úterý, 29. září 2015 @ 09:31:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Slova Pána Ježíše Krista v sedmi dopisech sedmi sborům (církvím) nejsou určena všem věřícím v Krista ale jsou určená pouze sedmí církvím v době apoštola Jana. Zjevení 1 až 3 kap. popisuje věcí kteří jsou: "Napiš tedy ty věci, které jsi uviděl, a ty, které jsou, a ty, které se mají stát po nich." Zjevení 1:19. Věcí které jsou adresované na dnešní dobu začínají 4 kap. knihy Zjevení "Potom jsem uviděl: Hle, otevřené dveře v nebi, a ten první hlas, který jsem uslyšel jako zvuk polnice mluvící se mnou, říkal: „Vystup sem a ukážu ti, co se má stát potom. “ A o tom Novém Jeruzalému máš pravdu, máme dnes usilovat o tom abychom se do něj (Nebeského Jeruzaléma) dostali.Stránka vygenerována za: 1.06 sekundy